Mô tơ chổi than

Mô tơ chổi than
Sự khác biệt giữa mô tơ chổi than và mô tơ cảm ứng từ trong máy xịt rửa
Tư vấn chọn mua  -  1 năm trước

Mô tơ là một thiết bị rất quan trọng của máy xịt rửa vì nó quyết định khả năng hoạt động và độ bền của máy. Hiện nay, có 2 loại mô tơ được sử dụng trong thiết kế máy xịt rửa gồm: mô tơ cảm ứng từ và mô tơ chổi than.

Mô tơ chổi than