Thông báo đổi logo và tên miền website

Chúng tôi trân trọng thông báo kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020, Chợ Trực Tuyến sẽ có logo và tên miền mới

Kính gửi Quý khách hàng!

Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Chợ Trực Tuyến.

Chúng tôi trân trọng thông báo kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020, Chợ Trực Tuyến sẽ có logo và tên miền mới như sau:

Logo cũ

Logo mới

Logo Chợ Trực Tuyến cũ

Logo Chợ Trực Tuyến mới

Tên miền cũ

Tên miền mới

chott.vn

chotructuyen.co

Website chính thức của Chợ Trực Tuyến từ nay là chotructuyen.co. Khi khách hàng truy cập vào website cũ thì sẽ được tự động chuyển sang website mới. Việc thay đổi này không ảnh hưởng đến các tài khoản đã đăng ký thành viên của Chợ Trực Tuyến.